top of page
Grunge Blackboard Transparent
lmsf color.png
Mickunai logo_edited_edited.png
newnew main.png
icons1.png
1.png
web sposnors.png
Subject 4.png

REGISTRACIJA UŽDARYTA

 

VARŽYBŲ NUOSTATAI

Motokrosas/Cross Country

2023 m.

 

Varžybų dalyviai, klasės, licencijos, starto numeriai: 

 

Klasės: 65, 85, Hobby, PRO

 

Varžybose galima dalyvauti kaip solo dalyviui arba komandoje, sudarytoje iš 2 dalyvių.

Komandinės klasės: 65/85, Hobby/Hobby, Hobby/PRO. Komandos sudėtyje gali būti du tos pačios klasės „65“, „Hobby“ atstovai, tačiau negali komanda būti sudaryta iš dviejų „85“ arba „PRO“ klasės atstovų, t.y. negali būti komandų 85/85, PRO/PRO. Sportininkų priklausomybė komandai nustatoma registracijos metu.

Sportininkų amžius nustatomas pagal jo asmens dokumente nurodytus gimimo metus. Varžybų dalyvių amžius:

„65“ klasė – nuo 7 iki 12 metų;

„85 klasė – nuo 11 iki 15 metų;

„Hobby“ klasė – nuo 15 metų;

„PRO“ klasė – nuo 15 metų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startinių numerių priekinius motociklo lipdukus kiekvienas dalyvis gaus išduotus varžybų organizatoriaus registracijos metu sekretoriate.

Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio valstybių sportininkai, turintys galiojančias savo šalies nacionalines federacijos, FIM ar FIM Europe išduotas bei galiojančias licencijas.

 

Registracija:

Registruotis iš anksto: www.jasikonis.com/registracija

Vieta varžybų dieną: Sekretoriate 

 

Laikas:        Pagal tvarkaraštį.

 

Techninė kontrolė:

Vieta: Tech kontrolės postas 

 

Laikas: Pagal tvarkaraštį.

Techninė apžiūra vykdoma pagal 2023 m. LMSF Motociklų kroso taisykles.

Motociklas turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti motociklų kroso arba Cross Country techninius reikalavimus.

Komanda varžybose gali dalyvauti su dviem skirtingais arba vienu motociklu. Atsarginio motociklo pasikeitimui turėti negalima. Visi motociklai turi būti patikrinti techninėje kontrolėje.

Sportininkas turi dėvėti šalmą (šalmas turi būti nesuskilęs ar kitaip pažeistas), apsauginius akinius (be apsauginių akinių startas draudžiamas), pirštines, moto batus, apsaugas, kad maksimaliai saugotų jį nuo traumų. Apsauginis šalmas, akiniai, apsaugos ir rūbai turi atitikti FIM techninius reglamentus.

Technikinės kontrolės, treniruotės ir starto metu laiko daviklis dedamas ant motociklo, su kuriuo bus startuojama.

 

Treniruotės:

Pagal tvarkaraštį.

Treniruotės metu komanda, kurios abu dalyviai dalinasi vienu motociklu, gali sustoti ir apsikeisti motociklu vieną kartą bet kuriuo treniruotės metu.

Komandos nariai pasirenka, kuris iš jų startuos pirmas, o kuris lauks pakeitimo kuro užpylimo ir remonto zonoje.

Po treniruotės pabaigos, dalyviai važiuoja pro kuro užpylimo ir remonto zoną, kurioje bus galima sustoti ir prisipilti kuro. Po treniruotės, kuro papildymo startuojantys dalyviai važiuoja į starto zoną. Kiti dalyviai, kurie yra komandos nariai ir pasikeis vietomis su startuojančiu komandos nariu, važiuoja tiesiai į kuro užpylimo ir remonto zoną ir joje stovi iki to laiko, kol atvažiuos komandos narys juos pakeisti. 

Pildyti kurą galima tik užgesinus motociklo variklį kuro užpylimo ir remonto zonoje.

Kuro užpylimo arba remonto darbų metu po motociklu turi būti patiestas kilimas ar kitokia tinkama danga apsaugoti gamtą nuo galimų skysčių išsiliejimo.

 

Dalyvių susirinkimas:

    Vieta: Prie starto zonos. Privalomas visiems dalyviams

    Laikas: Pagal tvarkaraštį.

 

Starto procedūra:

Jeigu sportininkas nesugeba startuoti, varžybų teisėjas sprendžia ar leisti sportininkui startuoti. Jeigu yra duodamas leidimas, sportininkas gali startuoti tik su paskutine starto linija.

Sportininkams leidžiama paruošti motociklą tik uždarame parke arba kuro užpylimo ir remonto zonoje. Jokių kitokių įrankių ar įrengimų naudoti starto zonoje negalima.

Startuojama užgesintais varikliais.

Jeigu sportininkas, neišstartuoja po šūvio, vėl startuoti jis gali tik leidus varžybų teisėjui. Startuoti sportininkas gali 5 minučių bėgyje po paskutinio starto šūvio. Prieš startuodamas sportininkas privalo sustoti ties starto linija.

Starto zonoje varikliai gali būti šildomi likus 5 min. iki starto, bet ne ilgiau nei teisėjų raudonos vėliavos signalas ir pakeltos lentelės su užrašu „1“

Kol sportininkai stoja prie starto linijos starto teisėjas privalo rodyti žalią vėliavą.

    11.7.Teisėjų vėliavos (lentelės) ir jų reikšmės:

 

Varžybų laikrodis privalo būti sportininkams matomoje trasos vietoje.

 

 

Važiavimai:

    Važiavimo laikai vykdomi pagal tvarkaraštį.

    Kiekvienam sportininkui suteikiamas vienas laiko daviklis. 

    Komandos nariams būtina apsikeisti bent du kartus važiavimo metu. Didesnis apsikeitimų, laiko daviklio pakeitimo kiekis nėra ribojamas.

    Sportininkas, savo klasės važiavimo metu, gali remontuoti, keisti motociklo dalis ar apsaugos priemones, išskyrus motociklo rėmą. Kuro papildymas galimas, bet tik išjungus variklį. Atsarginių ar apsaugos dalių keitimas, kuro papildymas ar kita mechaninė pagalba ne kuro užpylimo ir remonto zonoje yra draudžiama.

    Sugedus motociklui būtinas likusio rato įveikimas iki kuro užpylimo ir remonto zonos. Šios taisyklės nesilaikant ar kirtus trasą, dalyvis yra diskvalifikuojamas.

    Jeigu sportininkas yra važiuojamojoje trasos dalyje, konsultacijos tarp jo ir jo komandos narių gali būti tik kuro užpylimo ir remonto zonoje. Sportininko, kuris sustojo važiuojamojoje trasos dalyje konsultuotis su komandos nariais, kliudo kitiems sportininkams siekti geresnio rezultato, veiksmai yra prilyginami pašalinei pagalbai.

 

Saugumo reikalavimai:

    Sportininkai ir žiūrovai asmeniškai atsakingi už saugumo taisyklių laikymąsi.

 

Baudos ir apribojimai:

Laiko:

Pagalba iš šalies ne kuro užpylimo ir remonto zonoje (išskyrus saugumo atvejus) – 300 sek

Sportininkas gavo instrumentus arba detales motociklui iš mechanikų varžybų metu, ne kuro užpylimo ir remonto zonoje – 600 sek

Sportininkas išvažiavo iš trasos ribų ir negrįžo į tą pačią trasos vietą, kurioje iš jos išvažiavo – 300 sek

Variklio užvedimas anksčiau nei duotas startas – 60 sek

Kuro užpylimo ir remonto zonoje vieną sportininką aptarnavo daugiau nei vienas mechanikas/atstovas – 120 sek

Įvažiavus į kuro užpylimo ir remonto zoną ar keičiantis su komandininku – išbūti zonoje 30 sek. (abiems komandininkams). Neišbuvus šio laiko, bus taikoma bauda.

Pašalinimas iš varžybų:

Sportininkas varžybų metu grįžo į dalyvių parką.

Sportininkas pažeisdamas taisykles įgijo pranašumą prieš kitus sportininkus.

Sportininkas nepaklūsta nuobaudai.

Sugedus motociklui neįveikiamas likęs ratas iki kuro užpylimo ir remonto zonos.

Sportininkas vartojęs alkoholio, dopingo, psichotropinių ir/ar narkotinių medžiagų.

 

Nugalėtojai:

Sportininkams už važiavimą taškai skiriami pagal šią lentelę:

​​

 

 

Visi sportininkai, kurie startavo finaliniuose važiavimuose ir įveikė ne mažiau kaip 51 % (suapvalinus, bet neįskaitant + 1 rato) lyderio distancijos toje klasėje, gauna taškus ir vietą. Taškus gauna pirmiausiai finišą pasiekę sportininkai, o po jų klasifikuojami tie sportininkai, kurie nebaigė varžybų (net ir tuo atveju, jei jie įveikė daugiau distancijos).

Prizai:

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai (I-III vietos) apdovanojami lentelėmis. 

 

Apdovanojimo ceremonija:

Vieta   Apdovanojimo pakyla trasoje

Laikas   Pasibaigus protestų padavimo laikui.

 

Finansinės sąlygos:

Visas išlaidas, susijusias su sportininkų dalyvavimu varžybose, padengia pats sportininkas arba deleguojantis klubas.

Iš anksto užsiregistravus varžyboms, startinis mokestis solo dalyviams 50 eur, komandai (2 dalyviams) 70 eur, startinį mokestį sumokant varžybų dieną. Pinigai atitenka varžybų etapo rengėjui.

Registruojantis varžybų dieną, startinis mokestis solo dalyviams 60 eur, komandai (2 dalyviams) 80 eur. Pinigai atitenka varžybų etapo rengėjui.

 

Protestai ir Apeliacijos:

Protestai ir Apeliacijos paduodami pagal 2023 m. Lietuvos motociklų kroso taisykles.

 

Nuostatų išaiškinimas:

Nuostatus, kilus ginčui varžybų metu, aiškinti gali tik Vyriausias varžybų teisėjas.

Papildomai:

Išankstinė registracija adresu: www.jasikonis.com/varzybos iki 2023-10-11 23:59 val.

Išankstinė registracija nutraukiama trys (3) dienos iki varžybų, vėliau galima registruotis tik varžybų dieną. 

 

Varžybų tvarkaraštis

Screenshot 2023-09-07 at 11.52.58.png
Screenshot 2023-09-07 at 11.55.16.png
Screenshot 2023-09-07 at 11.54_edited.png
Screenshot 2023-09-07 at 11.59.39.png
bottom of page